Lidgeld 2023

  

Het lidgeld voor 2023 is minimum 20 Euro

Te strorten op rekeningnummer 

 BE59 4544 1624 2126

Met vermelding van lidnummer of voor nieuwe leden naam en adres.

Het bestuur van vzv Mijn-Verleden.

 

 

Service categories: