Sfeerbeelden van VZW Mijn-Verleden

https://www.youtube.com/watch?v=51fzQxhkR5M  

ONS MUSEUM
EN ONZE ONTMOETINGSRUIMTE
ZIJN TERUG OPEN VANAF DINSDAG 9 JUNI.

HET MUSEUMBEZOEK IS "ALTIJD OP AFSPRAAK"
UW BEZOEK LIEFST OP VOORHAND RESERVEREN TELEFONISCH OF VIA E-MAIL

GROEPSBEZOEKEN TOT "15" PERSONEN PER GROEP!!!

ZOWEL HET MUSEUM ALS OOK DE ONTMOETINGSRUIMTE ZIJN ENKEL TOEGANKELIJK
VOLGENS DE STRIKTE CORONA MAATREGELEN VAN DE OVERHEID!!!

 

 BOODSCHAP:

 

 

Vanwege de vrijwilligers van VZW MIJN-VERLEDEN

 

 

Beste Vrienden en Sympathisanten van VZW MIJN-VERLEDEN,

Beste Geïnteresseerden,

 

Met verontwaardiging hebben wij recent (nogmaals) opgevangen dat onze Voorzitter onterecht gehekeld en vernederd wordt, vooral via de sociale-mediakanalen. Omdat wij in de omgang met hem heel andere ervaringen hebben, kunnen we deze scheldpartijen niet aanvaarden.

VZW MIJN-VERLEDEN kent sinds enkele jaren een erg gezonde ontwikkeling. Het aantal leden stijgt gestaag; het aantal jaarlijkse activiteiten groeit stelselmatig aan; het hoogtepunt van het jaar (Herdenkingsdag, half september) is een knaller met de aanwezigheid van het stads- en provinciebestuur; het krantje van de vereniging werd recent vervangen door een heus tijdschrift en alles, maar dan ook àlles, gebeurt in volledige democratie, waarbij alle vrijwilligers hun zegje krijgen. Bovendien ijvert VZW MIJN-VERLEDEN ervoor eenheid onder àlle ex-mijnwerkers te bekomen (wij spreken niet van 'Oost' en 'West') en zowel verleden als toekomst positief te bekijken.

Wij vinden het spijtig dat geroddel, leugens en veronderstellingen van buitenaf onze werking schaden. Daarom willen wij bij een herhaling van de genoemde feiten niet meer aarzelen en zien we ons verplicht in de toekomst (een) aanklacht(en) in te dienen wegens smaad. We hebben eerder al een gerechtelijke tussenkomst gevraagd en de betrokkenen weten waartoe dat geleid heeft.

Wij hopen dat we dit bericht als eenmalig kunnen beschouwen en we ons in de toekomst kunnen bezig houden met het normale verenigingsleven.

 

Hoogachtend,

Het VOLLEDIGE bestuur van VZW MIJN-VERLEDEN

Thor Park 8003

3600 Genk

 

 

 

 

 

 

 

Service categories: