Museum

Een bezoek aan de ‘ondergrondse’ luchttunnels van de koolmijn met originele voorwerpen uit de ondergrond.

Unieke mijnmaterialen: werktuigen, machines, originele voorwerpen uit de ondergrond, ...

Beste Vrienden,

VERDUIDELIJKING

VZW MIJN-VERLEDEN stelt er prijs op jullie te melden dat de vereniging niets te maken heeft met berichtgeving op sociale media en/of via andere perskanalen om financieel bij te dragen tot expo-activiteiten die de geschiedenis van de steenkoolnijverheid in Limburg tot thema hebben.

Service categories: